Nhận xét mới

NẠP GAME MOBILE UY TÍN, GIÁ RẺ - 0964247704

Related Posts with Thumbnails


Bài viết liên quan (Related Posts) này gần giống của DuyPham nhưng có thêm phần trích dẫn Summary-text .

Cách thực hiện :

Chèn đoạn mã bên dưới ngay trước </head>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<style>
#related_posts {
}

#related_posts h4 {
border-top: 1px solid #888;
border-bottom: 1px solid #888;
color: #333;
font-size: 18px;
letter-spacing: 0;
line-height: 20px;
margin: 0 0 5px;
padding: 5px 10px;
background:#DDD;
}
#relpost_img_sum {
/* height: 320px;
overflow: auto; */
margin: 0;
padding: 0px;
line-height: 1.4em;
}

#relpost_img_sum:hover {
background: #f7f7f7;
}

#relpost_img_sum ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
}

#relpost_img_sum li {
border: 1px solid #ddd;
background:#eee;
margin: 0 0 5px;
padding: 5px;
height: 65px;
list-style: none;
}

#relpost_img_sum .news-title {
display: block;
font-weight: bold !important;
}

#relpost_img_sum .news-text {
display: block;
text-align: justify;
font-weight: normal;
text-transform: none;
color: #000;
}

#relpost_img_sum img {
float: left;
margin-right: 14px;
padding: 4px;
border: solid 1px #ccc;
width: 55px;
height: 55px;
background:#fff;
}
</style>
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
var relnum = 0;
var relmaxposts = 7;
var numchars = 100;
var morelink = "xem tiếp";

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('2 4=f g();2 5=f g();2 9=f g();2 b=f g();s K(L,M){2 7=L.19("<");l(2 i=0;i<7.3;i++){8(7[i].N(">")!=-1){7[i]=7[i].O(7[i].N(">")+1,7[i].3)}}7=7.1a("");7=7.O(0,M-1);y 7}s 1b(z){l(2 i=0;i<z.P.6.3;i++){2 6=z.P.6[i];4[n]=6.A.$t;u="";8("Q"B 6){u=6.Q.$t}C 8("R"B 6){u=6.R.$t}9[n]=K(u,1c);8("S$T"B 6){D=6.S$T.1d}C{D="1e://1f.1g.1h/1i/1j/1k/1l/d/1m.1n"}b[n]=D;l(2 k=0;k<6.E.3;k++){8(6.E[k].U==\'1o\'){5[n]=6.E[k].v;F}}n++}}s V(a,e){l(2 j=0;j<a.3;j++)8(a[j]==e)y 1p;y 1q}s 1r(){2 m=f g(0);2 o=f g(0);2 p=f g(0);2 q=f g(0);l(2 i=0;i<5.3;i++){8(!V(m,5[i])){m.3+=1;m[m.3-1]=5[i];o.3+=1;o[o.3-1]=4[i];p.3+=1;p[p.3-1]=9[i];q.3+=1;q[q.3-1]=b[i]}}4=o;5=m;9=p;b=q;l(2 i=0;i<4.3;i++){2 c=w.W((4.3-1)*w.X());2 Y=4[i];2 Z=5[i];2 10=9[i];2 11=b[i];4[i]=4[c];5[i]=5[c];9[i]=9[c];b[i]=b[c];4[c]=Y;5[c]=Z;9[c]=10;b[c]=11}2 x=0;2 r=w.W((4.3-1)*w.X());2 12=r;2 h;2 13=14.1s;1t(x<15){8(5[r]!=13){h="<16 G=\'H-A 1u\'>";h+="<a v=\'"+5[r]+"\' U=\'1v\' I=\'J\' A=\'"+4[r]+"\'><1w 1x=\'"+b[r]+"\' /></a>";h+="<a v=\'"+5[r]+"\' I=\'J\'>"+4[r]+"</a>";h+="<17 G=\'H-18\'>"+9[r]+" ... <a v=\'"+5[r]+"\' I=\'J\'>"+1y+"</a><17 G=\'H-18\'>";h+="</16>";14.1z(h);x++;8(x==15){F}}8(r<4.3-1){r++}C{r=0}8(r==12){F}}}',62,98,'||var|length|reljudul|relurls|entry|cuplik|if|relcuplikan||relgambar|informasi|||new|Array|relhasil||||for|tmp|relnum|tmp2|tmp3|tmp4||function||postcontent|href|Math|rangkumanPosts|return|json|title|in|else|postimg|link|break|class|news|target|_top|saringtags|suchas|panjang|indexOf|substring|feed|content|summary|media|thumbnail|rel|contains|floor|random|tempJudul|tempUrls|tempCuplikan|tempGambar|rini|dirURL|document|relmaxposts|li|span|text|split|join|relpostimgthum|numchars|url|http|lh3|ggpht|com|_xcD4JK_dIjU|SnamIh0KTCI|AAAAAAAADMA|hLjqmEbdtkw|noimagethumb|gif|alternate|true|false|relatpost|URL|while|clearfix|nofollow|img|src|morelink|write'.split('|'),0,{}))
//]]></script>
</b:if>

Tìm đến đoạn sau :
<div class='post-footer'/>

Và chèn đoạn mã bên duới ngay sau nó :
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div id='related_posts'> 
  <CENTER><h4>BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ</h4> </CENTER>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'> 
  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=relpostimgthum&amp;max-results=50&quot;' type='text/javascript'/> 
  </b:loop> 
  <ul id='relpost_img_sum'> 
  <script type='text/javascript'>relatpost();</script> 
  </ul> 
  </div> 
<div style='clear:both'/>
</b:if>

Tuỳ chỉnh CSS cho phù hợp với blog .
var relmaxposts = 7; => số bài hiển thị
var numchars = 100; => số ký tự hiển thị phần trích dẫn .
Share:

Add Comment

8 nhận xét:

 1. Sự trở lại của bác VLEX :55)

  Trả lờiXóa
 2. @Đing Kiu Truê Anh đã trở lại và ăn hại hơn xưa :(

  Trả lờiXóa
 3. @Nguyễn Hải ™Hình ảnh đại diện chỉ hiển thị khi bạn nhập từ máy tính và upload vào blog, bài copy sẽ không hiện

  Trả lờiXóa
 4. @Nguyễn Hải ™ Related Posts chỉ hiển thị ảnh từ Picasa nhé !

  Trả lờiXóa
 5. Đã hiểu rùi, giống như cái tiện ích Popular post bên Noct

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh5/04/2012

  Bỏ phần mô tả tốc độ load sẽ nhanh hơn đó.

  Trả lờiXóa
 7. Cách trình bày Code của bác mất thẫm mỹ quá :D

  Trả lờiXóa

-->