Đinh Công Thành

Blogger cùi

Thế hệ 9x đời đầu, thích chém gió và đặc biệt là thích vọc vạch Blogspot. Bắt đầu 2010 với Đing Kiu Truê Blog [ dingkiutrue.com ] chia sẻ thủ thuật Blogspot, template blogspot và một số thủ thuật internet khác